about-page

Over ons

Stichting Vluchtelingen Werk Almelo (SVWA) helpt statushouders in de gemeente Almelo. Statushouders zijn vluchtelingen, die in Nederland asiel aanvragen en een (voorlopige) verblijfsvergunning krijgen.

De taken, die we als Stichting Vluchtelingenwerk Almelo (SVWA) uitvoeren, zijn het resultaat van meer dan 20 jaar ervaring met de doelgroep, eerst onder auspiciën van de gemeente Almelo en vervolgens via VW (Vluchtelingenwerk) Twente, VW Overijssel, VW Oost Nederland weer terug naar de Gemeente Almelo als SVWA.

Rafy, onze coördinator

Rafy is onze coördinator. Hij werkt vanaf 2017 voor deze stichting. Rafy is de spin in ons web van vluchtelingensteun en is van alles op de hoogte. Hij stelt nieuwe statushouders gerust bij hun eerste kennismaking. Hij is de gastheer van ons kantoor aan het Stadhuisplein.

Rafy komt uit Armenië en functioneert af en toe zelfs als tolk. Hij voelt aan den lijve aan hoe een nieuwkomer zich voelt. Dat heeft al menige nieuwe Almeloër mogen ervaren.

Lees meer over onze taken
about-us-img

vrijwilliger worden?

Rafy is onze beroepskracht. Hij wordt in alle werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Onze vele vrijwilligers zijn op verschillende manieren en terreinen actief. In hoofdlijnen bestaan zij uit gezinsbegeleiders en taalbegeleiders. Er zijn zo’n twintig begeiders die helpen.

Contact opnemen

Ook vrijwilliger worden?

Wij kunnen vrijwilligers goed gebruiken.
Naast gezinsbegeleiders en taalbegeleiders zijn er ook andere taken die bij de stichting gedaan moeten worden. Neem contact met ons op naar de mogelijkheden.

Zodra een statushouder aan gemeente Almelo is toegewezen koppelen wij hier een vrijwilliger aan die het gezin wil begeleiden bij zaken zoals een woning, inrichting, school voor de kinderen en het vinden van werk.

De gezinsbegeleider heeft een ondersteunende rol met als doel om het gezin zelfstandig te laten functioneren binnen onze maatschappij.

De stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Roelof van Blommestein), een secretaris (Wouter van Tol), en een penningmeester (Marc de Wit).

Zodra een statushouder aan gemeente Almelo is toegewezen koppelen wij hier een vrijwilliger aan die het gezin wil begeleiden bij zaken zoals een woning, inrichting, school voor de kinderen en het vinden van werk.

De gezinsbegeleider heeft een ondersteunende rol met als doel om het gezin zelfstandig te laten functioneren binnen onze maatschappij.