VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een medewerker in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak en/of functie binnen onze stichting.

Bij VluchtelingenWerk Almelo werken vrijwilligers om onze cliënten (statushouders) te begeleiden. Ons aannamebeleid bestaat uit een intakegesprek en de verplichting om een VOG te overhandigen.

Elke cliënt van VluchtelingenWerk Almelo kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het contact is dan altijd vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon van Stichting VluchtelingenWerk Almelo is Rafy Sarkesian en is te bereiken via r.sarkesian@svwa.nl.

Meer informatie over Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)