Partner Armoedepact

VluchtelingenWerk Almelo heeft zich officieel aangesloten als partner van het Armoedepact tijdens de jaarconferentie op 7 december 2016 . Het Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo.

Door contact en samenwerking met andere partners streeft VluchtelingenWerk Almelo ernaar een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding door het proces van integratie en participatie van statushouders verder te verbeteren. Het gaat hierbij om het regelen en coördineren van allerlei praktische zaken, maar ook om het delen van kennis, ervaring en inzicht.

Samen staan we sterker.

Meer informatie kunt u vinden op www.armoedepact.nl.

Logo Armoedepact Almelo